Теракота и фаянс Globe Grafito

Теракота и фаянс Globe Grafito, производство на Novogres, Испания. Серията се4 състои от: Фаянсови плочки 23.5x58 см; Декорни плочки 23.5x58 см; Теракота 31.6x31.6 см

    Показвай: