Баня DARIA

  Фаянс 30х41.6 см

  Daria Bianco

  Daria Bianco

  Daria Nero

  Daria Nero

  Фриз 5х41.6 см

  Listelo Daria

  Listelo Daria

Баня DARIA, произведена от испанската фабрика Azulehos Benadresa. Серията включва: Фаянс 30 х 41.6 см; Фриз 5 х 41.6 см.