Плочки Инфинити

  Фаянс 32.5x60см

  Инфинити Камел Ондас

  Инфинити Камел Ондас

  Инфинити Крема Ондас

  Инфинити Крема Ондас

  Инфинити Грис Ондас

  Инфинити Грис Ондас

  Инфинити Лаванда Ондас

  Инфинити Лаванда Ондас

  Инфинити Бланко Ондас

  Инфинити Бланко Ондас

  Инфинити Камел

  Инфинити Камел

  Инфинити Крема

  Инфинити Крема

  Инфинити Грис

  Инфинити Грис

  Инфинити Лаванда

  Инфинити Лаванда

  Инфинити Бланко

  Инфинити Бланко

  Декорни плочи 32.5x60см

  Мозаико Инфинити Камел

  Мозаико Инфинити Камел

  Мозаико Инфинити Грис

  Мозаико Инфинити Грис

  Мозаико Инфинити Лаванда

  Мозаико Инфинити Лаванда

  Инфинити Крема Флор - комплект 2 части 32.5x60см

  Инфинити Крема Флор - комплект 2 части 32.5x60см

  Инфинити Бланко Флор - комплект 2 части 32.5x60см

  Инфинити Бланко Флор - комплект 2 части 32.5x60см

  Фриз 5x60см

  Листело Инфинити Бланко Флор

  Листело Инфинити Бланко Флор

  Листело Инфинити Крема Флор

  Листело Инфинити Крема Флор

  Теракота 32.5x32.5см

  Инфинити Камел

  Инфинити Камел

  Инфинити Грис

  Инфинити Грис

  Инфинити Лаванда

  Инфинити Лаванда

Серия плочки Инфинити на фабрика Fanal, Испания.