Плочки Beatrice

  Фаянс 22.5x60см

  Silk Marron

  Silk Marron

  Silk Fresa

  Silk Fresa

  Silk Crema

  Silk Crema

  Декорни плочи 22.5x60см

  Beatrice Fresa Set - комплект 3 част 22.5x60см

  Beatrice Fresa Set - комплект 3 част 22.5x60см

  Beatrice Teja Set - комплект 3 части 22.5x60см

  Beatrice Teja Set - комплект 3 части 22.5x60см

  Фриз 5x60см

  Beatrice Fresa

  Beatrice Fresa

  Beatrice Teja

  Beatrice Teja

  Теракота 33.3x33.3см

  Silk Fresa

  Silk Fresa

Серия плочки Beatrice на фабрика Dual Gres, Испания.