Плочки Melbourne Moka

  Фаянс 25х50см

  Melbourne Beige

  Melbourne Beige

  Melbourne Moka

  Melbourne Moka

  Декорни плочи 25х50см

  Decor Suggestive Beige 1

  Decor Suggestive Beige 1

  Decor Suggestive Beige 2

  Decor Suggestive Beige 2

  Теракота 31.6х31.6см

  America Marengo

  America Marengo

Серия плочки Melbourne Moka на фабрика Almera Ceramica, Испания.