Теракота и подови плочки Klim

  Фаянсови плочки 28х85 см

  Klim

  Klim

  Декорни плочки 28х85 см

  Decor Klim

  Decor Klim

  Decor Novo

  Decor Novo

  Теракота 44.7х44.7 см

  Klim

  Klim

Теракота и подови плочки Klim, производство на Baldocer, Испания. Включени: Фаянсови плочки 28х85 см; Декорни плочки 28х85 см; Теракота 44.7х44.7 см