Фаянс и теракота Berlin

  Фаянс 25х75см

  Berlin Crema

  Berlin Crema

  Berlin Beige

  Berlin Beige

  Декорни плочки 25х75см

  Season Cream

  Season Cream

  Фриз 2.5x75см

  Glamour Beige

  Glamour Beige

  Теракота 33.3x33.3см

  Berlin Beige

  Berlin Beige

Испански плочки за баня, произведени от фабрика Mallol.