Фаянс и теракота Compact Cafe

  Фаянс 25x50 см

  Compact Ivory

  Compact Ivory

  Compact Cafe

  Compact Cafe

  Декори 25x50 см

  Decor Set Compact Cafe - 3 плочки в комплект

  Decor Set Compact Cafe - 3 плочки в комплект

  Decor One Ivory

  Decor One Ivory

  Фризове 5x50 см

  Cenefa Compact Cafe

  Cenefa Compact Cafe

  Теракота 33.3x33.3 см

  One Cafe

  One Cafe

Фаянс и теракота Compact Cafe, произведени от Aranda Ceramicas, Испания. Серията включва: Фаянс - 25 х 50 см; Декорни плочки - 25 х 50 см; Фризове - 5 х 50 см; Теракота - 33.3 х 33.3 см.