Фаянс и теракота Compact Cafe

    Фаянс 25x50 см

    Compact Ivory

    Compact Ivory

    Compact Cafe

    Compact Cafe

    Декори 25x50 см

    Decor Set Compact Cafe - 3 плочки в комплект

    Decor Set Compact Cafe - 3 плочки в комплект

    Decor One Ivory

    Decor One Ivory

    Фризове 5x50 см

    Cenefa Compact Cafe

    Cenefa Compact Cafe

    Теракота 33.3x33.3 см

    One Cafe

    One Cafe

Фаянс и теракота Compact Cafe, произведени от Aranda Ceramicas, Испания. Серията включва: Фаянс - 25 х 50 см; Декорни плочки - 25 х 50 см; Фризове - 5 х 50 см; Теракота - 33.3 х 33.3 см.