Фаянс и теракота Compact Perla

  Фаянс 25х60 см

  Compact Perla

  Compact Perla

  Compact Sonora Perla

  Compact Sonora Perla

  Compact Gris

  Compact Gris

  Декорни плочки 25х60 см

  Compact Almena Cold

  Compact Almena Cold

  Фриз 60х8.3 см

  Cen. Compact Cold

  Cen. Compact Cold

  Теракота 45х45 см

  Compact Gris

  Compact Gris

Фаянс и теракота Compact Perla, произведени от Argenta Ceramica. Испания. Серията включва: Фаянс /25х60 см / Декорни плочки / 25х60 см / Фризове / 60х8.3 см / Теракота / 45х45 см /