Фаянс и теракота Dynasty

  Фаянсови плочки 25х80 см

  Dynasty Beige

  Dynasty Beige

  Dynasty Marron

  Dynasty Marron

  Декорни плочки 25х80 см

  Decor Dynasty Marron

  Decor Dynasty Marron

  Теракота 31.6х31.6 см

  Dynasty 31 Marron

  Dynasty 31 Marron

Фаянс и теракота Dynasty, произведени от Unicer, Испания. Серията се състои от: Фаянсови плочки 25х80 см; Декорни плочки 25х80 см; Теракота 31.6х31.6 см