Фаянс и теракота ELEGANCE

  Фаянс 20х40 см

  Elegance Blanco

  Elegance Blanco

  Elegance Negro

  Elegance Negro

  Elegance Rojo

  Elegance Rojo

  Декорни плочки 20х40 см

  Decor Elegance

  Decor Elegance

  Фриз 5х40 см

  Cenefa Elegance

  Cenefa Elegance

  Теракота 33.3х33.3см

  Venecia Negro

  Venecia Negro

  Venecia Rojо

  Venecia Rojо

Фаянс и теракота ELEGANCE, произведени от фабрика Aranda Ceramicas - Испания. Серията включва: Фаянс 20х40 см; Декорни плочки 20х40 см; Фриз 5х40 см; Теракота 33.3х33.3см.