Фаянс и теракота FEEL

  Фаянсови плочки 25х65см

  Feel Beige

  Feel Beige

  Feel Brown

  Feel Brown

  Декорни плочки 25х65см

  Feel Multi Decor

  Feel Multi Decor

  Фриз 6х65см

  Feel Multi Border

  Feel Multi Border

  Теракота 33х33см

  Feel Brown

  Feel Brown

Фаянс и теракота FEEL, производство на фабрика YURTBAY CERAMIK, Турция. Серията включва: Фаянсови плочки 25х65см; Декорни плочки 25х65см; Фриз 6х65см; Теракота 33х33см