Фаянс и теракота This Is

  Фаянс 20 х 50см

  This is White

  This is White

  This is Blue

  This is Blue

  This is Grey

  This is Grey

  Декорни плочки 20 х 50см

  Circus I White

  Circus I White

  Circus II White

  Circus II White

  Теракота 45 х 45см

  Living Graphite

  Living Graphite

Фаянс и теракота This Is. Производител: Ape Ceramica, Испания. Серията включва: Фаянс с размери: 20х50 см; Декори с размери: 20х50 см; Теракота с размери: 45х45см.